Kaskedieze

Kaskedieze – wereldkoor uit Krommenie -ZFF 2022

Het internationaal folkloristisch Koor Kaskedieze uit Krommenie zingt al sedert 1989 met veel plezier liederen uit vele landen. De naam Kaskedieze komt uit het Zaans. Het is een verbastering van het Franse “Qu’est-ce qu’ils disent?”. Dat betekent “Wat zeggen zij?”. Een toepasselijke naam voor het koor, omdat de liederen in andere talen die het grrotste deel van het repertoire vormen, niet voor iedereen makkelijk te verstaan zijn.
Kaskedieze begon als Balkankoor, maar ondertussen worden ook liederen gezongen uit Rusland, Zuid-Afrika, Scandinavië en de Britse eilanden. Ook Frans, Spaans, Jiddisch en de eigen landstaal laat het koor niet links liggen.
Kaskedieze heeft ook een cd gemaakt onder de titel Mnogaja leta! ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan.
Kijk ook even op de website van het koor: kaskedieze.nl.

Kaskedieze zal op 9 juli 2022 om 14.00 uur de opening van het programma in de koepel van het Wilhelminapark verrichten.


Delen? Graag!
Scroll naar boven